Nabídka

Nabízíme

 • středotlaké a nízkotlaké plynovody a přípojky
 • regulační stanice plynu
 • průmyslové plynovody
 • domovní plynovody
 • dodávka a montáž zdravotechniky
 • instalace plynových spotřebičů do výkonu 50kW
 • instalace plynových spotřebičů s výkonem nad 50 kW
 • dodávka kotelen a výměníkových stanic včetně MaR
 • domovní vodovody z plastů, z pozinkované oceli
 • vytápění z plastů, mědi, oceli
 • teplovody a horkovody z oceli a předizolovaného potrubí
 • kanalizace a veřejné vodovody

K provádění těchto prací vlastní naše firma všechna potřebná osvědčení a vybavení.